Stappenplan aanpak grondwateroverlast

Vochtoverlast door grondwater

Vochtoverlast in uw huis of in de tuin is een vervelend probleem. Houdt u er rekening mee dat vochtoverlast verschillende oorzaken kan hebben; grondwater is niet altijd de boosdoener. Voorbeelden van andere vochtbronnen zijn een lekke leiding in de kruipruimte, of regenwater dat doorslaat bij het metselwerk van de gevel. Ook kan het zijn dat er binnen teveel vocht wordt geproduceerd (denk aan koken, of het binnenshuis drogen van de was) en er te weinig ventilatie is.

Bij het zoeken naar oplossingen, is het belangrijk om te beseffen dat vochtoverlast vaak een simpel probleem lijkt, maar dat de oplossing ervan lastig kan zijn. Vaak is er sprake van een combinatie van oorzaken. Pas als u de oorzaak weet, kunt u ook op zoek naar een effectieve oplossing. Laat een oplossing door een partij uitvoeren met verstand van zaken. Nog afgezien van de kosten, kan door fouten bij de uitvoering de overlast soms juist erger worden.

Waar in huis of in de tuin heeft u grondwateroverlast?

Klik op een ruimte in de afbeelding voor meer informatie

Stappenplan voor de aanpak van vochtoverlast

Stap I: Weet waar u het over heeft
Stap II: De oorzaak bepaalt welke oplossing effectief is
 • Onderzoek grondig wat de oorzaak is van de overlast
 • Maak foto's van de overlast
 • Vraag de bouwtekening van uw huis op in het gemeentearchief
 • Verken eerst een aantal dingen zelf: zitten er lekke leidingen in de kruipruimte? Stroomt er regenwater van mijn terras naar mijn huis toe? Kan het regenwater door ventilatieroosters of kelderraampjes naar binnen komen? Bij water in de kruipruimte: hoe diep zit het water onder de vloer? En is dat na een periode met regen anders?
 • Kijk ook naar mogelijke oorzaken op de vochtwijzer
 • Laat onderzoek doen door een gespecialiseerd bureau, die naar alle mogelijke vochtbronnen en transportmechanismes kijkt
 • Laat u geen oorzaak aanpraten door een bedrijf dat nou net is gespecialiseerd in de uitvoering van de bijbehorende maatregel
 • Stel tijdens het onderzoek de volgende vragen:
  • Is het grondwater, dat de vochtoverlast veroorzaakt?
  • Is het alleen grondwater dat de vochtoverlast veroorzaakt, of is er nog een ander soort water in het spel?
  • Hoe komt het grondwater mijn huis binnen?
  • Hoe kan het grondwater zich door mijn huis verplaatsen?
 • Vraag door bij de antwoorden: hoe weet u dat? Welke opties heeft u bekeken (optrekkend vocht via de bouwmuren, doorslag van regen, vocht door de vloer, enz)
Stap III: Laat maatregelen uitvoeren door een partij met verstand van zaken
 • Bekijk de website van verschillende bedrijven die vocht bestrijden
 • Vraag bedrijven naar referenties en ervaringen met vergelijkbare problematiek
 • Wissel ervaringen uit over bedrijven met mensen uit de straat of de wijk
 • Ga niet blind voor de goedkoopste, maar kies een partij die uw vragen (zie stap II) helder kan beantwoorden
 • Kies een bedrijf met een keurmerk. Bij vochtbestrijding is het KOMO-procescertificaat een voorbeeld van een keurmerk dat de kwaliteit van een specialist verzekert
 • Kies een bedrijf dat duidelijke garanties geeft