Vochtoverlast, hoe los je het op?

Vochtoverlast, hoe los je het op?

Vochtoverlast in uw huis of in de tuin is een vervelend probleem. Houdt u er rekening mee dat vochtoverlast verschillende oorzaken kan hebben; grondwater is niet altijd de boosdoener. Voorbeelden van andere vochtbronnen zijn een lekke leiding in de kruipruimte, of regenwater dat doorslaat bij het metselwerk van de gevel. Ook kan het zijn dat er binnen teveel vocht wordt geproduceerd (denk aan koken, of het binnenshuis drogen van de was) en er te weinig ventilatie is.

Bij het zoeken naar oplossingen, is het belangrijk om te beseffen dat vochtoverlast vaak een simpel probleem lijkt, maar dat de oplossing ervan lastig kan zijn. Vaak is er sprake van een combinatie van oorzaken. Pas als u de oorzaak weet, kunt u ook op zoek naar een effectieve oplossing. Laat een oplossing door een partij uitvoeren met verstand van zaken. Nog afgezien van de kosten, kan door fouten bij de uitvoering de overlast soms juist erger worden.

Waar in huis of in de tuin heeft u grondwateroverlast?

Klik op een ruimte in de afbeelding voor meer informatie

Vocht op de begane grond: is dat erg?

Vocht kan op verschillende manieren overlast geven in ruimtes op de begane grond. Zo kan er een muffe lucht of stank ontstaan. Ook kan het vocht ongedierte aantrekken. Daarnaast kunnen er vocht- en schimmelplekken op de muur te zien zijn. Stucwerk en behang kunnen gaan afbladderen. Vocht en schimmels kunnen astma en andere luchtwegklachten verergeren. Te veel vocht in huis vermindert het woonplezier en is slecht voor de gezondheid. Het is raadzaam om er wat aan te doen.

Lees hier meer over maatregelen.

Een natte tuin: is dat erg?

We spreken van een natte tuin, wanneer de grondwaterstand erg hoog is of wanneer het regenwater niet snel genoeg de bodem in kan zakken. Ook kan het zijn dat het regenwater vanaf het terras of andere bestrating niet goed kan worden afgevoerd.

Het is afhankelijk van het gebruik en de inrichting van uw tuin of er problemen ontstaan wanneer uw tuin nat is. Wanneer er bijvoorbeeld veel in de tuin gespeeld wordt, is het vervelend als er grote plassen in de tuin blijven staan. Hoge grondwaterstanden kunnen ervoor zorgen dat bepaalde bomen en struiken minder goed groeien of zelfs dood gaan. Daarnaast kan regenwater dat vanaf het terras richting uw huis stroomt overlast in de woning zelf geven.

Lees hier meer over maatregelen.

Vocht in de kelder of het souterrain: is dat erg?

Wanneer er onder andere de begane grondvloer een ruimte is, waar je (al dan niet enigszins gebukt) kunt staan, spreken we van een kelder of souterrain. Een kelder zit helemaal onder de grond, een souterrain steekt voor een deel nog boven de grond uit.

In kelder en souterrains kan vochtoverlast ontstaan, zoals een muffe lucht of stank. Ook kan het vocht ongedierte aantrekken. Daarnaast kunnen er vocht- en schimmelplekken op de muur te zien zijn. Stucwerk of behang kunnen gaan afbladderen.

Een kelder of souterrain is van oorsprong vaak niet bedacht om langdurig in te verblijven. Wanneer de kelder wel langdurig en vaak gebruikt wordt, is het raadzaam wat aan de overlast te doen. Teveel vocht in de kelder of het souterrain verminder het gebruiksplezier en is slecht voor de gezondheid.

Lees hier meer over maatregelen.

Water of vocht in de kruipruimte: is dat erg?

Onder veel huizen zit een kruipruimte. Dit is een ruimte onder de begane grondvloer van ongeveer een halve meter tot een meter diep. Meestal lopen er leidingen door de kruipruimte, bijvoorbeeld van de riolering, van drinkwater of de cv.

in de kruipruimte kan water komen te staan. Dit water kan grondwater zijn, maar dat hoeft niet. Het kan bijvoorbeeld ook water zijn uit lekke leidingen in de kruipruimte. Hierbij kunt u denken aan lekke cv-leidingen, een lekke regenwaterafvoer of lekke drinkwaterleidingen. Ook kan het zijn dat er regenwater via ventilatieroosters in de kruipruimte kan stromen.

Wanneer er water in de kruipruimte staat, hoeft dat niet persé ernstig te zijn. Bij huizen die na 1992 zijn gebouwd is de vloer geïsoleerd en van beton, en dus water- en dampdicht. Vochtige lucht uit de kruipruimte kan dus niet door de vloer heen komen naar de begane grond. Het water of vocht komt dus niet verder dan uw kruipruimte. Wat in dit geval wel vervelend is, is dat door water en vocht in de kruipruimte metalen leidingen in de loop der jaren kunnen worden aangetast.

Water in de kruipruimte bij huizen met houten constructievloeren is wel zorgelijk. Vanuit de kruipruimte kunt u zien wat voor een vloer u heeft beton of hout. Het vocht in de kruipruimte tast de vloer aan. Ook kan er waterdamp door de vloer heen stromen naar de begane grond. Hierdoor wordt de luchtvochtigheid op de begane grond hoger en kan er vochtoverlast ontstaan.

Lees hier meer over maatregelen.