Tuin

Een natte tuin: is dat erg?

We spreken van een natte tuin, wanneer de grondwaterstand erg hoog is of wanneer het regenwater niet snel genoeg de bodem in kan zakken. Ook kan het zijn dat het regenwater vanaf het terras of andere bestrating niet goed kan worden afgevoerd.

Het is afhankelijk van het gebruik en de inrichting van uw tuin of er problemen ontstaan wanneer uw tuin nat is. Wanneer er bijvoorbeeld veel in de tuin gespeeld wordt, is het vervelend als er grote plassen in de tuin blijven staan. Hoge grondwaterstanden kunnen ervoor zorgen dat bepaalde bomen en struiken minder goed groeien of zelfs dood gaan. Daarnaast kan regenwater dat vanaf het terras richting uw huis stroomt overlast in de woning zelf geven.

Welke maatregelen kunnen helpen om een drogere tuin te krijgen?

Bij het zoeken naar een oplossing is het heel belangrijk dat u er eerst achter komt welk soort water de overlast in uw tuin veroorzaakt. Het vocht kan namelijk van verschillende bronnen komen. Zo kan het grondwater zijn, maar ook regenwater dat slecht weg kan lopen. Wanneer u een kuil graaft in de tuin, komt u het grondwater vanzelf tegen. Soms zit het maar een paar decimeter diep, soms wel meer dan een meter.

Aanleg drainage in de tuin

Met de aanleg van drainage verlaagt u de grondwaterstand. Drainageleidingen zijn buizen met gaatjes, die onder de grond worden aangelegd. De drainage voert het teveel aan grondwater af en loost het op bijvoorbeeld het oppervlaktewater of de gemeentelijke riolering. De leidingen in tuin worden ongeveer 5 meter uit elkaar gelegd. Wanneer er ook sprake is van vochtoverlast in de woning, is het verstandig ook drainageleidingen zo dicht mogelijk langs de gevels aan te leggen.

Grondverbetering

Blijft na regen veel water in uw tuin staan? Dan kan het zijn dat de bodem in uw tuin uit een slecht doorlatend materiaal bestaat (bijvoorbeeld klei of veen). Het regenwater kan in dat geval slecht de bodem intrekken, waardoor het aan het oppervlak nat blijft. U kunt er in dit geval voor kiezen om (delen van) uw tuin af te graven en dit met een goed doorlatend materiaal (zoals zand) weer aan te vullen.

Ophogen

In plaats van een deel van de bodem af te graven en weer op te vullen, kan er ook voor worden gekozen om de tuin op te hogen. Hiervoor wordt tuinaarde, houtsnippers, zand of tempex gebruikt. De keuze van het materiaal is afhankelijk van het gebruik van de tuin en of de tuin verzakt doordat er veen en klei in de bodem zit (kies in dat geval voor een licht ophoogmateriaal).

Afschot verbeteren

Wanneer het heel hard regent en uw terras loopt schuin af richting uw huis, kan het gebeuren dat het regenwater uw huis binnenstroomt. Het regenwater kan dan via verschillende openingen en kieren uw huis binnentreden. Dit kan schade of overlast veroorzaken. Het is in dit geval belangrijk dat u het afschot van het terras verbetert zodat het regenwater richting de tuin, en niet richting de woning loopt. Daarnaast kunt u waterkeringen aanbrengen op plekken waar het regenwater uw huis kan binnenstromen. Denk hierbij aan verhoogde dorpels of ventilatieroosters met een waterkerende rand.

Welke maatregelen precies effectief zijn, kan van woning tot woning verschillen. U kunt zich hier het beste over laten adviseren door een deskundige. Kijk ook bij stappenplan.

Een alternatief voor het droger maken van uw tuin is om de inrichting van uw tuin aan te passen aan de natte omstandigheden (watervriendelijke tuin). U kunt hierbij denken aan het aanleggen van een waterdoorlatend terras of pad van vlonders, de aanleg van een regenwatervijver, plasdraszones en het planten van bomen en struiken die goed tegen water kunnen (bijvoorbeeld wilgen of varens). Stichting Rioned heeft een handboek geschreven hoe u een watervriendelijke tuin kunt inrichten.

Let op!

Met de aanleg van drainage is het belangrijk dat de grondwaterstand niet te veel wordt verlaagd. Lage grondwaterstanden kunnen negatieve gevolgen hebben voor woningen op houten palen (droogstand van palen met paalrot als gevolg) of woningen die op slappe bodemlagen staan en niet op palen zijn gefundeerd.

Het weghalen van tegels en de aanleg van meer begroeiing in de tuin is vaak goed voor het verbeteren van de afwatering in de tuin. Houdt er echter rekening mee dat dit effect heeft op de grondwaterstand. Er zal in natte tijden meer water de bodem intrekken, waardoor de grondwaterstand stijgt. Daarnaast kunnen met name bomen in de zomer de grondwaterstand plaatselijk flink verlagen.