Nieuws

Nieuws: Meer neerslag dan normaal zorgt voor hoge grondwaterstanden begin 2023

Na een (zeer) droge zomer, is het najaar van 2022 kletsnat verlopen. Met name in de maanden september en november viel veel regen. In september viel in Den Haag en omgeving ruim 100 mm meer regen dan ‘normaal’ (het gemiddelde van de periode 1991-2020). In november bedroeg dit verschil 50 mm. Na een drogere decembermaand (met vorst) blijft het ook in januari extreem nat. In de eerste drie weken van januari viel al ruim 30 mm meer neerslag dan normaal in de hele maand valt.

De vele regen zorgt ervoor dat de grondwaterstanden in de stad momenteel op veel locaties (zeer) hoog zijn. Op enkele locaties zelfs historisch hoog, met de hoogst gemeten grondwaterstanden sinds het begin van de metingen in de jaren ‘90. Gemiddeld gezien staat het grondwater momenteel verspreid over de stad maximaal 10 tot 15 cm hoger dan verwacht voor deze tijd van het jaar.

De komende twee weken wordt minder neerslag voorspeld, waardoor een geleidelijke uitzakking van het grondwater wordt verwacht.

Figuur 1: Maandelijkse neerslagsom in 2022 (blauw) ten opzichte van ‘normaal’ (grijs; het gemiddelde van de periode 1991-2020).

Figuur 2: Overzicht van de gemeten grondwaterstanden in januari 2023 van het meetnet van de gemeente Den Haag in vergelijking met voorgaande jaren.