Nieuws

Nieuws: Hoge grondwaterstanden blijven aanhouden

Na de extreem natte oktober- en novembermaanden, is er in de eerste drie weken van december nog relatief weinig neerslag gevallen ten opzichte van normaal voor deze maand (zie figuur 1). In de maanden oktober en november viel in de omgeving van Den Haag bijna twee keer zoveel neerslag als normaal in deze maanden. Na de eerdere natte maanden januari, maart-april en juli is 2023 hard op weg om het natste jaar te worden sinds het begin van de metingen in Nederland, in 1906. De grote hoeveelheden regen zorgden ervoor dat het grondwater in de stad op veel locaties historisch hoog was.

Ook nu blijven de grondwaterstanden hoog. Op de meeste locaties staat het grondwater nog altijd 5 tot 10 cm hoger dan de normale jaarlijks hoogste grondwaterstanden, ondanks dat de grondwaterstanden in de eerste helft van december stabiliseerden op de meeste locaties in de stad en nauwelijks verder zijn gestegen. Sinds half december is op veel locaties een geleidelijke uitzakking zichtbaar. De verwachting is dat het grondwater de komende weken hoog blijft en zelfs nog wat verder zal stijgen vanwege de nieuwe neerslagperioden die worden verwacht.

Hoge grondwaterstanden kunnen leiden tot tijdelijke vochtoverlast in woningen. De gemeente stuurt erop dat door de jaren heen de grondwaterstanden niet te hoog zijn. Maar grondwaterstanden kunnen tijdelijk wel hoger zijn. Dit is zo’n situatie met extra hoge grondwaterstanden, waarbij het dit jaar zelfs historisch nat is. Voor deze tijdelijke situatie is het belangrijk om extra te ventileren, zodat het vocht de woning kan verlaten.
Indien u geen structurele overlast heeft, hoeft u geen structurele maatregelen te nemen. Mocht u wel structurele overlast ervaren (ook in normale jaren meerdere maanden overlast) dan leest u op de rest van deze website hoe u hiermee om kunt gaan, en wat u daar als bewoner tegen kunt doen.

Figuur 1: Figuur 1: Maandelijkse neerslagsom in 2023 (blauw) ten opzichte van ‘normaal’ (grijs; het gemiddelde van de periode 1996-2020), bij KNMI-station Hoek van Holland. * De gepresenteerde neerslagsom voor december 2023 bedraagt de neerslagsom in de eerste drie weken van december (t/m 18 december).

Figuur 2: Actuele grondwaterstanden ten opzichte van normaal: vrijwel overal in de stad worden hoge grondwaterstanden gemeten voor deze tijd van het jaar.