De expert vertelt: een natte tuin

De expert vertelt: een natte tuin, en nu?

Sommige gebieden hebben er meer last van dan andere: natte tuinen. Plassen in de tuin na een regenbui die uren blijven staan, verwelkte beplanting, of lijkt het gazon eerder een modderbad? Grote kans dat het water uit de tuin slecht weg kan. Hoe ga je daarmee om? De expert geeft tips:

“Een natte tuin kan vervelend zijn, maar biedt ook de mogelijkheid om er juist iets moois van te maken! Je kunt de tuin zo aanpassen dat je in bepaalde zones geen overlast ervaart door te werken met hoogteverschillen. Maar het is ook een mooie uitdaging om te accepteren dat sommige zones natter zijn en de inrichting hierop aan te passen. Denk hierbij aan de aanleg van een regenwatervijver of plasdraszones en door te kiezen voor beplanting die goed tegen de nattigheid kunnen zoals elsen, wilgen of varens. We wonen in West-Nederland natuurlijk eigenlijk in een voormalig moeras.”

“Als je met hoogteverschillen werkt is het belangrijk dat het laagste deel zo ver mogelijk van de woning ligt. Ook met een terras direct tegen de woning is het belangrijk dat deze onder afschot ligt. Het regenwater stroomt namelijk altijd naar het laagste punt, en bij voorkeur dus weg van het huis. Bij het ophogen van het terras direct gelegen aan de woning, moet je wel goed opletten of de ventilatieroosters naar bijvoorbeeld de kruipruimte vrij blijven. Houdt met het ophogen van (delen van) de tuin daarnaast rekening met eventuele hoogteverschillen ten opzichte van buren en het achterpad, zodat je het probleem niet verplaatst. Het is goed om hierover contact met je buren op te nemen en desnoods te besluiten om beide een deel van de tuin op te hogen.”

“Zorg ervoor dat het laagste deel van de tuin niet tegen de woning aan ligt”

“Is een kleiige ondergrond de oorzaak dat regenwater niet in de bodem loopt? Dan kan je ervoor kiezen om bijvoorbeeld grondverbetering toe te passen (klei eruit, zand erin). Dit verbetert de doorlatendheid van de bodem en zorgt ervoor dat minder plassen in de tuin blijven staan. Het is verstandig deze grondverbetering in lage plekken van de tuin toe te passen, waar normaalgesproken ook de plassen blijven staan. Om te voorkomen dat regenwater de kruipruimte in loopt, is het beter om geen grondverbetering direct tegen de woning uit te voeren. ”

“Omdenken: accepteer dat de tuin nat is en maak er iets moois van!”