De expert vertelt: een natte kruipruimte

De expert vertelt: wat te doen bij een natte kruipruimte?

Water in de kruipruimte hoeft niet altijd tot overlast te leiden, maar kan soms wel voor vochtproblemen zorgen in de woonruimten of zelfs nadelige effecten hebben voor de gezondheid. De expert vertelt in welke situatie water in de kruipruimte ongewenst is en welke stappen je zelf kunt ondernemen:

“Met name oudere woningen kunnen overlast ervaren van water in de kruipruimte. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan wanneer de begane grond vloer gemaakt is van hout. De vochtige lucht uit de kruipruimte kan via de houten vloer naar de begane grond stromen. Ook kan het metselwerk bij oudere woningen poreus zijn geworden, waardoor water vanuit de kruipruimte in de muur omhoog trekt.”

Water in de kruipruimte kan vaak geen kwaad

“Over het algemeen geldt dat wanneer kortdurend water in de kruipruimte staat, bijvoorbeeld na heel veel regen, dat dit in de meeste gevallen geen kwaad kan. Pas wanneer structureel water in de kruipruimte staat, kan dit leiden tot overlast. Is de woning gebouwd na 1992? In principe zijn de vloeren en muren damp- en waterdicht gebouwd en kan het water uit de kruipruimte niet voor vocht in de woonruimten zorgen.”

Breng de luchtvochtigheid omlaag?

“Wat je kan doen om nadelige effecten van water in de kruipruimte te verhelpen? Allereerst is ventilatie van de kruipruimte het allerbelangrijkste. Dit verlaagt de luchtvochtigheid, en zorgt ervoor dat er de lucht die omhoog naar de woonruimte stroomt in ieder geval niet te vochtig is. Als het goed is zijn er ventilatieroosters aanwezig van de kruipruimte naar buiten. Controleer of deze open staan en aan de buitenkant vrij zijn. Het wil nog wel eens voorkomen dat een nieuw aangelegd terras of border de ventilatiegaten verstopt. Ook het vullen van de kruipruimte met polystyreen (piepschuim) vlokken voorkomt verdamping van het water in de kruipruimte en verlaagd daardoor de luchtvochtigheid. Bijkomend voordeel van de polystyreen vlokken: het werkt ook isolerend!

Je kunt de luchtstroming door de houten vloer stoppen door bijvoorbeeld een waterdicht folie in de kruipruimte te plaatsen. Dit folie zorgt ervoor dat de vochtige lucht uit de kruipruimte niet in de vloer kan trekken en de vloer hierdoor niet kan rotten. Het is hierbij wel belangrijk dat de vloer bij de plaatsing van de folie nog goed is. Goed om te weten: de aanbreng van folie wordt vaak gecombineerd met de aanbreng van vloerisolatie. Dit is een energiebesparende maatregel en daarom kan daar in sommige gevallen subsidie voor worden aangevraagd via de overheid.”

“Ventilatie van de kruipruimte is het allerbelangrijkste!”

Creëren droge kruipruimte

“Staat er echt een laag water in de kruipruimte, dan kan het zijn dat de kruipruimte is verzakt. Je kunt er in dat geval voor kiezen om de kruipruimte weer op te hogen met zand of schelpen. Houdt er wel rekening mee dat de kruipruimte voldoende diep blijft om eventuele werkzaamheden aan leidingen uit te kunnen blijven voeren.”

“Wil je de waterstand in de kruipruimte verlagen? Dan kan gekozen worden voor de aanleg van een drainageleiding. Het is belangrijk dat u zich hierover goed laat adviseren door een specialist omdat het verlagen van de grondwaterstand met name bij oudere woningen risicovoller kan zijn.”

“Vaak is de kruipruimte ’s zomers wel droog, voer dan werkzaamheden uit”